top of page

אירועים ושמחות

הרגעים היפים ביותר
הם טבעיים וספונטניים.
לאירוע השמחה שלכם
אני מביא איתי רוגע ומקצועיות
שמאשפשרים לכם להרגיש בנוח
ולהיות מי שאתם.
מתוך השקט הזה,
אני מתעד אתכם באותנטיות
עם נקודות מבט מעניינות ולא שגרתיות.

• • •

אירועים ושמחות

• • •

• • •

הרגעים היפים ביותר הם טבעיים וספונטניים.

לאירוע השמחה שלכם אני מביא איתי רוגע ומקצועיות

שמאפשרים לכם להרגיש בנוח ולהיות מי שאתם.

מתוך השקט הזה, אני מתעד אתכם באותנטיות עם נקודות מבט מעניינות ולא שגרתיות.

גולד וטאיו
נוי וגיא
אורטל ועומר