top of page

צילום עמותות

• • •

צילום רגיש לאנשים מיוחדים.

להכניס רגעים יפים של חסד לפריימים,
ולתעד את הערך, 
ההווי,
התמיכה
והמשמעות
שאתם מעניקים למוטבים שלכם.

צילום רגיש לאנשים מיוחדים.
להכניס רגעים יפים של חסד לפריימים, ולתעד את הערך, 
ההווי, התמיכה והמשמעות שאתם מעניקים למוטבים שלכם.

IMG_3939_1.jpg

צילום עמותות

צילום אומנותי

בעמותות רבות קיים הקושי של צילום ותיעוד הפעילויות, במיוחד כאשר מדובר בפעילות עם אנשים במצוקה, בני נוער, או איסור פרסום מסיבות אחרות. 

כבוגר תואר שני בניהול מלכ״רים צברתי ניסיון רב (מאז שנת 2012) בעבודה עם עמותות, הן בתפקידי מטה והן בצילום.

ניסיון זה מאפשר לי להבין את הצרכים המיוחדים בכל הקשור לתיעוד עמותות, ולהביא עימי את הרגישות המתאימה לכך.

רבדים בגליל לוגו.png
images (1).jpeg
עמותת קו לחיים.jpeg