top of page

צילום דוקומנטרי

• • •

תיעוד סוגיות חברתיות, תרבותיות ואנתרופולוגיות, בעיקר בנושאים הקשורים ליחס בין אדם למקום, מגדר, תקופת הילדות, גיל ההתגברות, והקשר בין בני אדם לבעלי חיים. עבודותי פורסמו בעיתונים ומגזינים בארץ ובעולם, בתערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות, בין היתר ב ״עדות מקומית״ 2022 + 2023. 

תיעוד סוגיות חברתיות, תרבותיות ואנתרופולוגיות, בעיקר בנושאים הקשורים ליחס בין אדם למקום, מגדר, תקופת הילדות, גיל ההתגברות, והקשר בין בני אדם לבעלי חיים. עבודותי פורסמו בעיתונים ומגזינים בארץ ובעולם, בתערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות, בין היתר ב ״עדות מקומית״ 2022 + 2023. 

• • •

• • •

׳שחקניות נשמה׳ - קבוצת הנערות של הפועל קטמון ירושלים
סוחרים בהרצל שותים קפה
הגיל השלישי, בהתנדבות בצה"ל: מבט אל הפנסיונרים שמגיעים להתנדב בצבא