top of page

׳כאן חיים׳ -
צילום משפחות דוקומנטרי

• • •

רגעי הקסם של היום יום -

הרגעים הפשוטים והיפים.


המקום אליו אתם רגילים,

רגועים,

בבגדים הנוחים שלכם.

מתוך התבוננות בפעולות הרגילות שלכם נוצר אלבום שיזכיר לכם גם בעוד 5 שנים את התקופה היפה של היום.

את פרויקט ׳כאן חיים׳ ניתן לצלם בביתכם, בטבע, בפארק, בטיול, או במקום אחר אשר אתם מרגישים בו בנוח.

• • •

׳כאן חיים׳ -
צילום משפחות דוקומנטרי

• • •

רגעי הקסם של היום יום - הרגעים הפשוטים והיפים.

המקום אליו אתם רגילים, רגועים, בבגדים הנוחים שלכם.

מתוך התבוננות בפעולות הרגילות שלכם נוצר אלבום שיזכיר לכם גם בעוד 5 שנים את התקופה היפה של היום.

את פרויקט ׳כאן חיים׳ ניתן לצלם בביתכם, בטבע, בפארק, בטיול, או במקום אחר אשר אתם מרגישים בו בנוח.

• • •

צילום אומנותי, צילום אותנטי
נטלי, אהוד, אן ויולין
צילום אומנותי, צילום אותנטי
נעמה, בן ונגה
דוד ורותי